Geert Everts 40 jaar bestuurslid

Geert Everts maakt sinds 1980 deel uit van het bestuur van de Tentoonstellingsvereniging Oostermoer.
Tijdens de algemene ledenvergadering op woensdag 4 maart jl. werd hij in het zonnetje gezet.
Terwijl thuis de schapen op punt van lammeren staan in de schuur, opent Geert om 20.00 uur
nietsvermoedend de vergadering. De bloemen staan al klaar in de hoek om uitgereikt te worden. Tijdens
het agendapunt ingekomen stukken en mededelingen neemt vice voorzitter Jaap Hadderingh, tot grote
verbazing van Geert, het woord over. In zijn speech worden de woorden saamhorigheid en verbinding
genoemd, iets waar Geert zich hard voor maakt.
De eerste 20 jaar was hij bestuurslid en vanaf 2000 vervult hij de rol van voorzitter. Hij brengt dus heel
veel ervaring met zich mee. Als “oude rot” in het vak schroomt hij niet om te vernieuwen. Hij vindt het
belangrijk om met de tijd mee te gaan en er voor te zorgen dat het Oostermoer nog jaren mee kan. Zijn
motto is: “Wat oet de tied is, moej löslaoten”.
Zolang zijn gezondheid het toelaat en hij nog veel plezier beleeft aan de organisatie zal Geert betrokken
blijven bij het Oostermoer. De bloemen gaan mee naar huis om aan zijn vrouw Carla te overhandigen als
goedmaker voor de vele uren die hij van huis is voor Oostermoer.