Huis aan Huis collecte 11 t/m 15 juni

Stichting Tentoonstelling Oostermoer Gieten 2019 organiseert huis aan huis collecte

Oostermoer Gieten heeft haar tentoonstellingsprogramma voor de periode 14 tot en met 21 juli 2019 nagenoeg rond en er mag gesteld worden dat deze attractief is voor alle leeftijden. Het organiseren van het geheel kost veel geld. De kosten worden deels vergoed door entreegelden, bijdragen van bedrijven, instellingen en organisaties, pachten en donaties van leden/donateurs van de Tentoonstellingsvereniging Oostermoer. Daarnaast zal er een huis aan huis collecte worden gehouden in de week van 11 tot en 15 juni aanstaande.

De opbrengst van de collecte wordt deels besteed aan onder andere deelnemers van de optocht in de vorm van start- en prijzengelden; aan de deelnemers van de straat- en buurtversieringen/verlichting in de vorm van een financiële bijdrage als aanmoediging en prijzengeld.

Zonder de opbrengst van deze collecte is het nauwelijks denkbaar de organisatie van de optocht en de buurt- en straatversieringen naar behoren te kunnen uitvoeren.

Om het geheel in alle opzichten succesvol te laten verlopen wordt een dringend beroep gedaan op alle inwoners van de voormalige gemeente Gieten, deze huis aan huis collecte van harte en daadwerkelijk te ondersteunen. Collectanten die hiervoor op pad gaan en bij u aan de deur komen hebben een afschrift van de vergunning, die door de Gemeente Aa en Hunze is verstrekt, beschikbaar.

De organisatie van Oostermoer deelt verder mee dat er 17 aanmeldingen door deelname aan de optocht, 38 aanmeldingen aan de buurt- en straatversieringen en een gering aantal aanmeldingen aan de tuinkeuringen en –verlichting zijn ontvangen. Nog steeds bestaat de mogelijkheid dat deelnemers aan de diverse onderdelen zich nog kunnen aanmelden!

Nadere informatie over Oostermoerfeest bezoek de website: www.Oostermoerfeest.nl of via het secretariaat (Gea Kunst, telefoon 06-30785734, mail gieten@oostermoerfeest.nl).