Privacyverklaring

De Tentoonstellingsvereniging Oostermoer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen. Onze webmaster is de Functionaris Gegevensbescherming van Tentoonstellingsvereniging Oostermoer. Deze is te bereiken via info@oostermoerfeest.nl

De Persoonsgegevens die wij verwerken

Tentoonstellingsvereniging Oostermoer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. NAW gegevens
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. IP-adres
 6. Bankrekeningnummer, eventueel KvK nummer en eventueel BTW nummer
 7. Gegevens van contactperso(o)n(en)
 8. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt en die afhankelijk zijn van de aanvraag, zoals informatie die nodig is bij bestelling van tickets, aanmeldingen, teksten, foto’s en afbeeldingen die gebruikt worden voor het verwerken van uw opdrachten aan Tentoonstellingsvereniging Oostermoer.

Bijzondere en.of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oostermoerfeest.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tentoonstellingsvereniging Oostermoer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van uw bestelling van een ticket
 2. Opgave voor deelname aan het Oostermoerfeest
 3. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 4. Het hosten van websites en e-mail, alsmede verzending en ontvangst van uw e-mail via onze servers
 5. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 6. U te informeren over wijzigingen van de evenementen
 7. Het lidmaatschap van het Oostermoer
 8. De verhuur van materialen

Geautomatiseerde besluitvorming

Tentoonstellingsvereniging Oostermoer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tentoonstellingsvereniging Oostermoer) tussen zit. Tentoonstellingsvereniging Oostermoer gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 1. MySQL database ten behoeven van de website.
 2. Opname in databestand van het nieuwsbrievenprogramma van Mailchimp.
 3. Opname van data in interne programma’s en clouddiensten zoals de ledenadministratie, Excel-lijsten en programma’s voor onze verdere dienstverlening.
 4. Opname van data in externe applicaties van derden, zoals social media, videokanalen, fotosites en anderen.
 5. Opname in papieren lijsten en Excel bestanden voor het afvinken van deelname en jurering.
 6. Opname in een derden programma van data van ticketverkoop ten behoeve van het scannen van de tickets.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tentoonstellingsvereniging Oostermoer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wel hanteren wij een periode van 5 jaar dat uw data minimaal bij ons aanwezig blijft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tentoonstellingsvereniging Oostermoer verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij opdrachten waarbij duidelijk is dat er sprake is van een derde (zoals bijvoorbeeld social media) is geen toestemming van de opdrachtgever nodig.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tentoonstellingsvereniging Oostermoer gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tentoonstellingsvereniging Oostermoer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oostermoerfeest.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Tentoonstellingsvereniging Oostermoer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tentoonstellingsvereniging Oostermoer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@oostermoerfeest.nl

Winkelmandje0
Je winkelmandje is leeg.
Blijven winkelen
0